Tag Archives: Spanje

Wij emigreren naar Spanje!

Veel mensen dromen er wel eens over; hoe zou het zijn om in Spanje te leven? Een aantal neemt, net als ikzelf in 2006, de stap ook echt. Tussen 2009 en 2014 emigreerden een kleine tienduizend Nederlanders naar Spanje (bron: CBS), met heel wisselende resultaten. Van mijn eigen ervaring en de verhalen van anderen heb ik geleerd dat een goede voorbereiding één van de sleutels naar een succesvolle overstap is.

Emigreren, wat betekent dat in de praktijk?

Continue reading

How to Find Work in Spain

Spain is slowly clawing its way back from a crippling financial crisis and is experiencing surges in several sectors, even encouraging entrepreneurs to set up shop in Iberia.

It’s a common misconception that teaching English is the only job you can find as a native English speaker in Spain. While it certainly is a way to a paycheck, there are other jobs for the ambitious expat in IT, customer care, marketing and social media, and even health care. Many expats who have secured a residency visa are also entering the world of the ‘autonomo’ or self-employed worker.

Spain’s job market and manner of looking for employment is likely different than your home country. Continue reading

Is de Spaanse spaarpolitiek succesvol?

De Spaanse economie schijnt met hoge snelheid de tijd van de crisis te verlaten. Dat zeggen economen en tonen ook statistieken aan.

Een IMF-rapport veronderstelt dat Spanje aan het eind van 2015 met een groei van 3.1% het tijdperk van crisis en zuinigheid kan verlaten. Per jaar kan Spanje 400.000 werklozen een baan verschaffen. Iets dat de regering van Mariano Rajoy ietwat optimistisch voor 500.000 in verkiezingscampagnes tracht te slijten. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zijn regering met de kundige Luis de Guindos, minister van Economische Zaken, de harde maar goede formule toepaste, die Spanje ervoor behoedde in een schuldenmoeras weg te zinken. Een moeras waarin Griekenland bezig is ten onder te gaan. De staatsschuld stijgt weliswaar, de waarde van de economische activiteiten stijgt net iets meer. Continue reading

Vacature: Medewerker Sales Support Spanje in Tilburg

Heb je een goede beheersing van de Spaanse taal en heb jij ervaring in after sales activiteiten?

De opdrachtgever is een jonge, dynamische en snelgroeiende internationale handelsorganisatie en importeur van huishoudelijke electrische apparatuur, consumenten elektronica en communicatie artikelen. Continue reading

Werkloosheid in Spanje loopt weer op

De werkloosheid in Spanje is in de eerste drie maanden van dit jaar opgelopen naar 25,9 procent van de beroepsbevolking.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Spaanse statistiekbureau INE. In het vierde kwartaal was dat nog 25,7 procent. Het aantal werklozen daalde echter, met 2300 naar 5,9 miljoen mensen.
Dat het aantal werklozen en het werkloosheidspercentage elk in een eigen richting bewegen, komt doordat de Spaanse beroepsbevolking sterker is gekrompen dan het aantal Spanjaarden zonder baan.

Een flink aantal Spanjaarden heeft vorig kwartaal de arbeidsmarkt verlaten, waardoor de werkloosheid verhoudingsgewijs toeneemt.

De stijging in werkloosheid duidt erop dat de problemen in Spanje nog steeds niet helemaal voorbij zijn. De verwachting is dat de Spaanse economie vorig kwartaal met 0,4 procent is gegroeid, zo zei de Spaanse centrale bank onlangs. Dat is de sterkste groei in zes jaar tijd. De voorlopige groeicijfers worden woensdag gepubliceerd.

Bron: Novum

Spanjaarden ondanks positieve berichten nog pessimistisch over economie

Ondanks het toenemend aantal positieve berichten over de Spaanse economie is de meerderheid van de Spaanse bevolking nog pessimistisch.

De werkloosheid daalde, de doelstelling voor het begrotingstekort werd slechts minimaal overschreden en het IMF verhoogde de voorspelling voor de economische groei van dit jaar en voor volgend jaar. Desondanks beschouwt slechts 1 procent van de Spanjaarden de economische situatie als goed. Zo blijkt uit de barometer voor de maand maart van het Spaanse sociologische instituut CIS.

44,4 procent van de bevolking ziet de economie nog steeds ziet als ‘heel slecht’. Hier is wel een lichte verbetering ten opzichte van de barometer in februari, waarin 48,7 procent hetzelfde antwoord gaf. 40,1 procent geeft de noemer ‘slecht’ aan de economie ten opzichte van 38,3 procent vorige maand. 13,8 procent geeft ‘regular’, matig als antwoord. Dit werd vorige maand nog door 21,1 procent gedaan.

Ruim 42 procent ziet het huidige economische klimaat zelfs als slechter dan dat in 2013. Slechts 9 procent denkt dat er enige verbetering is opgetreden, terwijl 23,6 procent gelooft dat het nog slechter gaat worden.

Over hun eigen financiële situatie antwoordde 58 procent dat ze verwachten volgend jaar niet beter af te zullen zijn dan op dit moment. 18,6 procent gelooft in een lichte verbetering en 12,7 procent gaat er vanuit dat er een verslechtering zal optreden.

Ook over de arbeidsmarkt waren de werkloze Spanjaarden niet al te positief. 61 procent ziet het als ‘onwaarschijnlijk’ of ‘zeer onwaarschijnlijk’ werk te vinden binnen de komende 12 maanden.

Wel concluderen de onderzoekers dat het vertrouwen licht is gestegen met 1,6 procentpunt ten opzichte van februari, maar in januari was men optimistischer dan nu: 23,3 procent dacht in januari dat de economische situatie in 2015 beter zou zijn, ten opzichte van 21,1 procent in maart.

Bron: InSpanje.nl

Investeren in Spanje

Spanje is weer in. Na een enorme crisis van zeven jaar lijkt het land voor het eerst weer opgelucht adem te kunnen halen.Tijd voor een positief geluid.

Volgens Olli Rehn, commissaris van Economische Zaken voor de Europese Commissie, is Spanje ‘Dé positieve verrassing’ van 2013. Niemand had gedacht dat het land zo snel zou opkrabbelen en economisch weer een lichte groei zou gaan vertonen.

Buitenlandse investeringen in Spanje groeiden in 2013 al 3,5%, terwijl het gemiddelde op wereldniveau 18% zakte. De Spaanse Bank verwacht dat deze groei in 2014 gaat toenemen. Dit is een van de belangrijkste gegevens in het verslag van het consultancybureau Deloitte, dat een studie maakte van buitenlandse investeringen in Spanje en hun sociaal economische bijdrage. Voor het eerst in 20 jaar slaat de balans door naar een positief saldo. Het lijkt er op dat Spanje in de toekomst hét ideale land wordt om te gaan investeren. Aantrekkelijk is ook dat Spanje hoog opgeleide mensen biedt die lager betaald worden dan in Noord-Europa. Daar maken buitenlandse bedrijven in Spanje momenteel graag gebruik van.

Het vermoeden is dat die investeringen wel eens positieve gevolgen kunnen hebben voor de in 2007 ingestorte Spaanse huizenmarkt, een belangrijke oorzaak van de crisis. Volgens het Spaanse nationale bureau voor de statistiek (INE) zijn de huizenprijzen sinds 2008 tot 60 à 70% gezakt. Voor 2014 wordt nog een kleine daling van 5% verwacht. Het lijkt daarom niet verstandig nog langer te wachten. De meeste transacties vinden momenteel plaats omdat men juist nu kan kiezen uit de betere woningen op de mooiste locaties. Je hebt bijvoorbeeld nu de kans om een fraai huis te kopen voor minder geld dan waarvoor het 6 jaar geleden werd gekocht.

De volgende punten kunnen nog aan bovenstaand verhaal worden toegevoegd als motivatie om in Spanje te investeren:

  • Spanje heeft een brede lokale markt met een hoog bestedingspatroon.
  • Het land heeft een moderne infrastructuur van hoge kwaliteit, waaronder een uitstekend spoorwegnetwerk met hogesnelheidstreinen die alle belangrijke steden met elkaar verbindt.
  • Er is veel hoog opgeleid en jong personeel beschikbaar.
  • Er zijn aantrekkelijke fiscale voordelen zowel voor grote bedrijven als het MKB.
  • Bijzondere zakelijke kansen op het gebied van IT, auto- industrie, milieu, biotechnologie en vliegtuigbouwkunde.

Dus: Investeren in Spanje? Ja!

Bron: Emigreer naar Spanje

Deflatie in Spanje

De consumentenprijzen zijn in Spanje in maart voor het eerst sinds eind 2009 gedaald, wat de zorg opwekt dat landen in de periferie van de eurozone langdurig met deflatie te maken krijgen en dit het herstel in het valutablok zal ondermijnen.

Uit de voorlopige resultaten werd duidelijk dat de EU-geharmoniseerde consumentenprijsindex in maart op -0,2% uitkwam, in vergelijking tot diezelfde maand een jaar eerder, en versus een toename in februari van 0,1%.
De data maken van Spanje het nieuwste land dat in een deflatoire situatie is beland. De prijzen dalen in Griekenland al sinds begin vorig jaar, en Portugal rapporteerde afgelopen maand voor het eerst sinds 2009 een afname van de consumentenprijzen op jaarbasis.

Een langdurige periode van prijsdalingen in Portugal en Spanje kunnen ondernemingen aansporen de investeringsbesluiten uit te stellen en consumenten ongewild stimuleren om hun uitgaven te beperken, aangezien de prijzen op een later moment lager zullen liggen.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangegeven weinig risico van deflatie te zien voor de gehele eurozone, maar in de afgelopen weken zijn leden van de raad van bestuur van de centrale bank de risico’s meer openlijk gaan bespreken.

Op woensdag liet ECB-raadslid en gouverneur van de Spaanse centrale bank Luis Maria Linde, weten dat de monetaire toezichthouder klaarstaat en in staat moet zijn om maatregelen te nemen ter bestrijding van een deflatoire trend. Diezelfde dag zei Josef Makuch, raadslid van de ECB en gouverneur van de centrale bank van Slowakije, dat verscheidende ECB-beleidsmakers voor het aannemen van non-traditionele maatregelen zijn om te voorkomen dat het valutablok in een deflatoir klimaat belandt. Hij vertelde echter niet welke maatregelen dit zouden zijn.

Het statistiekbureau van de eurozone liet eerder deze maand weten dat de prijzen in februari met 0,7% zijn toegenomen, in vergelijking tot diezelfde periode een jaar eerder. De ECB heeft als doelstelling een inflatie van net onder de 2% te realiseren.

Deflatie zal een grote verandering zijn voor Spanje. De prijzen in het land hebben gewoonlijk boven die van het gemiddelde van landen in West-Europa gelegen, en door bezuinigingen aangedreven belastingverhogingen hebben in de afgelopen drie jaar een verdere impuls aan de prijzen gegeven. De druk begon af te nemen toen de Europese Commissie (EC) het land meer begrotingsvrijheid gaf, zelfs terwijl de langdurige periode van werkloosheid de consumptie zwaar onder druk zette.

Sommige analisten stellen dat de negatieve aanvankelijke publicatie over maart een tijdelijke uitschieter kan zijn. Reisorganisaties en andere ondernemingen hebben de neiging hun prijzen te verhogen met Pasen, wat volgende maand aanvangt. En omdat het Paasweekend vorig jaar in maart viel, waren de reiskosten dit jaar waarschijnlijk lager in maart dan ze vorig jaar waren, wat de algehele consumentenprijsindex naar beneden haalde, zegt Victor Echevarria, analist bij BNP Paribas.

Hoewel de daling van maart ‘ver onder de verwachting was’, verwacht Echevarria dat de prijzen later dit jaar herstellen, terwijl het economisch herstel in het land aan momentum wint.

 

Bron: door Ilan Brat. Vertaald en bewerkt door Ellen Proper; Dow Jones Nieuwsdienst

Hoe is de zakencultuur in Spanje? Hierbij een aantal do’s-and-don’ts.

zakencultuur in SpanjeDe Spaanse zakencultuur verschilt met die van Nederland. Zelfs binnen het land zijn er regionaal eigen regels en gebruiken.

In het zuiden is men gemoedelijker en ‘onbetrouwbaarder’ dan in het noorden. De mentaliteit verschilt ook veel meer. In het noorden zijn ze veel zakelijker. Hoge kortingen worden in het noorden als niet aannemelijk beschouwd. Terwijl men in het zuiden het geweldig vinden om hoge kortingen te krijgen. Daar moet u rekening mee houden bij het bepalen van de prijs bij het zakendoen.

Lees het volledig artikel hier.

——————————————————————————————————-

On Thursday 25th of September we organized our networking event in Amsterdam. Eva Visser Plaza and the President of the Dutch Business Club on Mallorca, Harold Smit, were presenting about cultural differences and equalities between Dutch and Spanish people/organizations. If you are interested in our networking events, you can find out more about our next event here.